D. GRAFICKÁ ČÁST


D.1.  Základní mapa obce


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Mapové servery z jiných zdrojů

Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

D.9. Mapa obce Krhová

M 1 : 10 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.10. Mapa regionu


D.11. Pracovní mapa PK Krhová - pro přihlášené

M 1 : 10 000


D.12. Záplavová území v regionu dle PMO, s.p. Brno

M 1 : 10 000


D.13. Mapa rozmístění hlásičů BMIS

 

Další interaktivní mapy obce Krhová a Zlínského kraje

Mapa protipovodňových opatření