Organizace dopravy


Stávající komunikační systém je tvořený silnicemi I/57a III/05720 s přímou návazností na silnici I/35 (Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm) a místními a účelovými komunikacemi, které celý systém propojují.

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace na začátku a na konci obce


Dopravní omezení při povodních v obci Krhová

Id. omezení

Obec

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

Poloha
říční km

5122 Krhová Zákaz vjezdu na most Možnost rozlití Srního p. přes silniční most Srní p. (405580000100) 2.45
5123 Krhová Zákaz vjezdu na most Možnost zaplavení mostu na ul. U Kapličky Srní p.(405580000100) 1.32.
5124 Krhová Zákaz vjezdu  Možnost zaplavení mostu na místní komi´´unikaci iV/05720 Srní p. (405580000100) 1.59

Objízdné trasy obce Krhová budou vedeny

Id. objízdné trasy

Obec

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy

1730   Krhová OB_01_Krhová  U rozlivu Srního p. do okolní zástavby vede objízdní trasa ul. Hlavní na silnici I/57 do Valašského Meziřící 
1733 Krhová Obj_02_Krhová U rozlivu Srního p. do okolní zástavby vede objízdní trasa místní komunikaci směrem na ul. Hlavní na silnici I/35 do Valašského Meziřící

 


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.