Orientační limity srážek pro SPA


Období platnosti: květen – říjen


Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní.


Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v posledních 5 dnech.


Nasycenost povodí lze hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod.


Tab.  Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ

Povodí v oblasti

SPA

Stav ( půdy ) v povodí

[ srážka mm/m2]

 

 

NEnasycená

Nasycená (předchozími srážkami)

Horské a podhorské

(nad 600 m n.m.)

I.

60 mm/m2

40 mm/m2

II.

70 mm/m2

50 mm/m2

Ostatní (pod 600 m n.m.)

I.

35 mm/m2

25 mm/m2

II.

40 mm/m2

30 mm/m2


Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.


Poznámka: Vyhlašováni podle srážkových úhrnů v těch oblastech, kde nejsou vyvinuté vodoteče je velmi obtížné. Je však možné, že po dalších negativních zkušenostech si obec srážkoměr nainstaluje. Pak by bylo možné vycházet z výše uvedených orientačních hodnot.