Srní potok   (Krhovský potok, lidově Krhůvka)


Délka toku                                       L = 6,061 km

Plocha povodí                                 P = 7,31 km²

Průměrný průtok                             Q = 0,18 m³/s

Pramen                                           západně od Oprchlice (639 m) lokalita Kamenné (katastr Hostašovice) v nadmořské výšce 565 m n.m.

Ústí                                                 Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí ve výšce 280 m n.m.

Hydrologické pořadí:                      4-11-01-1190 Krhová po ústí do Rožnovské Bečvy

ID DIBAVOD: 405 580 000 100;    ID CEVT:  10 206 036;  ID : 500 070 212

Správa VT:                                     Lesy ČR, s.p. OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín


Průběh Srního (Krhovského) potoku

Katastrálním územím obce protéká od severu k jihu Srní potok, jehož svodná územní plocha činí 7,31 km2 a největším přítokem je zleva vtékající Rybníčkový potok.

Krhovský potok – pravostranný přítok Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí, je páteřním tokem obce Krhová. Pramení nad obcí Krhová v katastru Hostašovic v Moravskoslezských Beskydech - lokalita Kamenné, a směřuje nejdříve na západ, kde obtéká nejzápadnější výspu Beskyd a poté se stáčí jižním směrem do Krhové. V obci Krhová má Srní potok částečně zpevněné břehy. Jeho tok je přerušen na řadě míst mostky a lávkami. V dolní třetině svého toku přibírá zleva svůj největší přítok Rybníčkový potok. Jakmile opustí katastr Krhové na jihu, vlévá se posléze zprava do svého recipientu Rožnovské Bečvy.

Vodní tok Srní potok je ve správě Lesy ČR s.p., OŘ Jižní Morava.


Přítoky Srního potoku

Rybníčkový potok  ID DIBAVOD: 405 580 003 600;  ID CEVT: 10 207 051

Tok Krhová má v zájmovém území 12 malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky, bezejmenné přítoky, nebo pouze výrazné údolnice, které soustřeďují odtoky vody. Největším přítokem je levostranný Rybníčkový potok. Bezejmenné pravostranné i levostranné přítoky protékají severní částí obce neupravenými koryty.


Zhrádek (lidově Zbrádek, Židovský potok)

Potok Zhrádek, který protéká východní částí (tvoří hranici katastru) obce Krhová se vlévá do Rožnovské Bečvy v Hrachovci zprava. Je druhým významným tokem katastru Krhová. Jeho délka je 4,427 km. Pramení pod jižním úbočím Oprchlice (639 m) v nadmořské výšce 440 m n.m. ve 4 větvích v lokalitě Partyzánské - Široké. Ústí do Rožnovské Bečvy zprava v Hrachovci (již mimo k.ú. Krhová)

č.hp: 4-11-01-1180;  ID DIBAVOD: 405 570 001 200;  ID CEVT: 10 200 212

Správcem potoku Zhrádek jsou Lesy ČR s.p., OŘ jižní Morava.


Bezejmenný 405 570 006 000 ( Hrádkovský potok - bezejmenný tok přes Hrádky )

je pravostranným přítokem Rožnovské Bečvy v Hrachovci. Odvodňuje širokým dlaňovitým povodím centrální jižní část katastru Krhové. .

ID DIBAVOD: 405 570 006 000; ID CEVT: 10 203 738

ID DIBAVOD: 405 570 005 800; ID CEVT: 10 206 615

ID DIBAVOD: 405 570 005 900; ID CEVT: 10 192 083

Správcem 4-11-01-1180 (Hrádkovského potoku), jako jediného v katastru Krhové, je Povodí Moravy s.p. - Brno. Provoz Zlín.


Další bezejmenné toky a přítoky v katastru obce Krhová

  Identifikátor toku   ID toku (CEVT)   Identifikátor recipientu   Název recipientu  
i Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
0. 405 560 003 500 severovýchodní hranice 405 560 002 800 Kačinský p.
1. 405 570 001 300 10 204 206 405 570 001 200 Zhrádek
2. 405 570 001 500 10 191 651 405 570 001 200 Zhrádek
3. 405 570 001 800 10 188 139 405 570 001 500  
4. 405 570 002 100 10 196 265 405 570 001 200 Zhrádek
5. 405 570 005 800 10 206 615 405 330 000 100 Rožnovská Bečva
6. 405 570 005 900 10 192 083 405 570 005 800  
7. 405 570 006 000 10 203 738 405 570 005 900  
8. 405 580 002 800 10 205 023 405 580 000 100 Srní p.
9. 405 580 003 000 10 206 507 405 580 000 100 Srní p.
10. 405 580 003 100 10 195 218 405 580 003 000  
11. 405 580 003 400 10 205 503 405 580 000 100 Srní p.
12. 405 580 003 700 10 190 569 405 580 003 600 Rybníčkový p.
13. 405 580 003 900 10 199 379 405 580 003 600 Rybníčkový p.
14. 405 580 004 200 10 188 480 405 580 000 100 Srní p.

Mapa vodních toků v katastru Krhová