Správci vodních toků


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 637 403, info@pmo.cz       www.pmo.cz

útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 211 403, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737


Přímá správa Hrádkovského ( 405 570 006 000 ) a jeho bezejmenných přítoků ::

Provozní střediskoPovodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

tel.: 577 102 893, e-mail: provozzlin@pmo.cz


Přímá správa Srního potoku (Krhovského p., Krhůvky), jeho přítoku Rybníčkového potoku a jeho bezejmenných přítoků, a potoku Zhrádek ::

Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, Zlín 760 01, Tel: 956 942 311, web: www.lesycr.cz