Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - poskytuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu:

www.chmi.cz >>

SIVS >> Systém integrované výstražné služby

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • Lesy ČR s.p. - oblastní ředitelství jižní Morava, Zlín
  • od PK ORP Valašské Meziříčí - voláním předsedovi PK Krhová
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků