Povodňová komise obce

PK je podřízena Povodňové komisi ORP Valašské Meziříčí. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Krhová, Bří Podmolů č.p. 441 ;   Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Krhová

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.


1. Povodňová komise obce Krhová (OBC500062)

Adresa: Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Valašské Meziříčí - Krhová

Telefon: 730 517 160

E-mail: starosta@krhova.cz; Web: www.krhova.cz

Poř.

Příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa  na  pracoviště

kontakt

1.

Ing. Halaštová Kateřina

předseda

Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

730 517 160

2.

Macíček Lukáš

místopředseda

Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová
730 517 161 
3.

Sekyra Dalibor

člen, velitel JSDH

Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová  604 509 418 
4.

Wrzecký Ivo

člen

Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová  730 517 163 
5.

Čáň František

člen

Paseky 124, 756 63 Krhová 

602 931 591 
6.

Valachová Silvie

zapisovatelka

Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová
 730 517 168