E.7. Evidenční listy hlásných profilů

 

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A, B nebo C. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy a/nebo jim odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie C - na Krhovském potoku

Evidenční list HP C02 KRH - Srní (Krhovský) p.

 

Evidenční list HP C08 KRH - Srní (Krhovský) p.