Hladinoměry v dPP obce Krhová


Vodočty kategorie C

rozhodným hlásným profilem pro sledování výšek hladin v obci Krhová a pro varování obyvatelstva je HPC02 na Srním p.

ID profilu v POVIS P r o f i l Vodní tok Stav hladiny - graf měření on-line Mapa Evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.

VM_Krhová_H2

HPC02   

Srní potok

ř.km 1.312

VM_KR H2 - Srní p. Krhová

ev.li HP C2 KRH

 

60

100

140

 VM_C08_Krhová  HPC08

Srní potok

ř.km 1.544

VM_KRHP_C08 - Srní p. - bez elektronického přenosu dat měření

Krhová

ev.li HP C08 KRH

most silnice II. tř. směr Nový Jičín u prodejny Kutač 

45 65  88

Přehled Hlásných profilů přiřazených k dPP Krhová v POVIS