Ohrožené a ohrožující objekty


Území obce Krhová je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze možných záplavových území odvozených z historických povodňových epizod v lokalitách obce.

Povodeň při opuštění koryta Krhovského potoku zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, v celé délce intravilánu obce Krhová.

Povodňové epizody z Krhovského potoku s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků na katastru obce - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Krhová. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny Krhovského potoku mohou být zejména rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Krhová - popis a poloha

Ohrožující objekty v katastru Krhová

Id. Vodní tok ř.km OD ř.km DO Název Ohrožující látka Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Poloha
1031334040

Srní p.

(405580000100)

1.595 1.595 Autobazar Auto Duda s.r.o.

PHM, oleje

pravý břeh

 průmysl

ne

mapa

Ohrožené objekty v katastru Krhová

Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Poloha
1031364887 Srní p. (405580000100) 1.830 1.780 RD ohrožené rozlivem Srního p. č.p. 159 a 160 levý břeh Obytné budovy Ne Krhová
1031364886 Srní p. (405580000100) 2.459 2.270 Bří Podmolů levý břeh Obytné budovy Ne Krhová
1031364885 Srní p. (405580000100) 2.810 2.810 RD u Krhovského potoka, č.p. 399 levý břeh Obytné budovy Ne Krhová
1031334066 Srní p. (405580000100) 1.85 1.85 KU-PA Kutač, Restaurace u Bundárů levý břeh Služby Ne Krhová
1031334043 Srní p. (405580000100) 2.4 2.4 RD u Krhovského potoka, č.p. 305 levý břeh Obytné budovy Ne Krhová
1031365322 Srní p. (405580000100) 2.55 2.55 Obecní úřad Krhová levý břeh Služby Ne Krhová
1031364888 Srní p. (405580000100) 1.05 1.85 Hlavní 49 RD pravý břeh Obytné budovy Ne Krhová

Situační mapa ohrožených objektů